Today is a big day for me. Another 50 km in the morning but when I added that 50 km to the Endomondo contest which started on 30.06 it made 1026.33 km! That is a big success for me, because I’ve never imagined I could do it!

old waiting room

The railway infrastructure in Poland fails into decay. This is one of the examples: the building of the waiting room in a village of Żarki Letnisko. It is closed and I think they will finally decide to demolish the small building. Now the trains are modern and comfortable and you can buy the ticket on the train, so there is no need to keep those buildings which make the history of Polish railway system.

Infrastruktura kolejowa w Polsce popada w ruinę. Oto przykład: stary budynek poczekalni w miejscowości Żarki Letnisko. Został zamknięty kilka lat temu i myślę, że w końcu zdecydują się go zlikwidować. Obecnie mamy nowoczesne i komfortowe pociągi i pojawiła się możliwość zakupu biletu właśnie w pociągu więc nie ma potrzeby utrzymywania tych budynków, które tworzą historię kolejnictwa w Polsce.

Bocian

I also met the stork. It was looking for food and was close to the road, but run away when I was preparing out the camera.

Spotkałem dzisiaj bociana. Szukał sobie jedzenia w pobliżu drogi, jednak zdążył uciec dalej kiedy przygotowywałem aparat.