Service Mode 1

After 700 km I’ve managed to ride in July so far I had to switch into the Service Mode. I had to dismantle everything and clean the chain, gear wheels, etc. There was so much sand, dust mixed with lubricant that it was difficult to recognise the mechanism. So I had a rest day today, but still I need to do a Test Drive, to check if everything is all right.

Po 700 km, które jak dotąd udało mi się pokonać w lipcu musiałem przełączyć się dzisiaj na Tryb Serwisowy. Musiałem wszystko zdemontować i oczyścić łańcuch, zębatki, wolnobieg, etc. Było tam takie nagromadzenie smaru zmieszanego z piachem, kurze, itd., że trudno było rozpoznać mechanizm. Z racji tego miałem dzisiaj dzień odpoczynku, jednak muszę zrobić jeszcze krótką jazdę próbną aby sprawdzić, czy wszystko dobrze poskładałem i maszyna nie rozleci się podczas dłuższej wycieczki.

Service Mode 2